Tasku­hääling

Taskuhääling Osa 4

#4 Muldade lupjamine

Osa 4 • 20.09.2021 • 0:47

Mulla hapestumist põhjustavad nii looduslikud protsessid kui ka inimetegevus. Mulla reaktsioon on aga oluline põllumulla näitaja, mis mõjutab väga olulisel määral mulla viljelusväärtust. Mullareaktsioonist sõltub otseselt taimede heaolu ja taimetoitainete kättesaadavus, kultuuride saagikus ja saagi kvaliteet ning mullaorganismide aktiivsus. Happelistel muldadel kannatavad taimed ka kaltsiumi- ja magneesiumipuuduse all.

Põllumuldade lupjamine peaks olema külvikorda adapteeritud töö. Kõige lihtsamini öeldes on lubiväetis oma olemuselt samuti väetis ehk aine, mis soodustab taimede kasvu. Lisaväärtusena parandab lubiväetis aga mullaomadusi, neutraliseerides mulla happesust, mistõttu muld on tervem ja kultuuride viljelemine jätkusuutlikkum.

Põllumuldade lupjamisest üldisemalt, aga ka lubiväetise katseprotokollide näitajatest ja vajaduspõhisest lupjamisest rääkisime Maikel Jätsa´ga, Nordkalk AS Eesti piirkonna müügijuhiga. 

 Lae alla 4. osa märkmed