Tasku­hääling

Taskuhääling Osa 19

#19 Mulla reaktsioon ehk pH

Osa 19 • 25.05.2022 • 1:26

Mulla reaktsioon ehk pH tundub olevat justkui üks number. Lihttermin, mida kirjeldatakse vaid numbrilise väärtusega, kuid tegelikult on mulla pH palju keerukam mitmete tegurite koosmõjul tekkinud mulla olek. Mulla pH on mulla näitajatest üks olulisimaid aluseid, mis mõjutab taimekasvatust. Kui põllumuld on happeline, on piiratud kultuurtaimede viljelemine ja pärsitud nende saagikus.

Kuidas peaks põllumees reageerima koos mulla ph-ga?

Mulla reaktsioonist rääkis suure pühendumisega ja väga põhjalikult Priit Penu, Põllumajandusuuringute Keskuse Mullaseire ja uuringute büroo juhataja.